Kirjutame siia mõned juhised ennetavalt ohutusest, et saaksite aimu, millega tuleb võtetel rinda pista.

Multikopterid ei ole mänguasjad – eriti veel suured 1,3m läbimõõduga aervideoteks ja pildistamiseks mõeldud kopterid. Piloot peab suutma kopterit valitseda masina igas lennuasendis ja olema võimeline andma soovitud lennukäsklusi nii kopteri saba, nina kui ka külgede suunast. Mistõttu on oluline, et piloodil oleks silmside kopteriga terve lennuaja vältel. Multikopter võib oskamatul või hooletul käsitsemisel olla sama ohtlik kui mistahes relv: kiiresti
pöörlevad propellerid võivad tekitada väga tõsiseid vigastusi. Just seetõttu tuleb kinni pidada
järgmistest tähtsatest juhistest ka võtteplatsil:

  • inimeste kohal ja vahetus läheduses on lendamine keelatud, kui ohutus pole tagatud või inimesi / näitlejaid vastavalt instrueeritud;
  • multikopteri õhkutõusul ja maandumisel peab olema kopteri ümber vähemalt 5-meetrise raadiusega ala – parem kui see ala on suurem;
  • kõrgemale kui 150 m, ei tohi Eesti õhuruumis mehitamata õhusõidukit tõsta,  kui selleks ei ole Lennuametist saadud vastavat luba (NOTAM);
  • elektriliinide, mobiili- ja telemastide lähedal on lendamine eriti ohtlik, kuna erinevad raadiolained võivad segada kopteri saatjat/vastuvõtjat;
  • pooltühja või tühja akuga ei tohi rohkem lennata. Ka eelmisel lennul ½ ulatuses kasutatud aku ei sobi uueks lennuks;
  • kontrollitud õhuruumis (Tallinn ja selle lähiümbrus, Tartu linn, sõjaväe lennubaaside ja riigipiiri läheduses) ei tohi lennata ilma Lennuameti kirjaliku nõusolekuta;
  • kui ilmaolud muutuvad keeruliseks (kuumus, suur tuul, sademed jt), on kopteri piloodil alati õigus võtted katkestada;

ohutus v2 small

Turvalist filmimist soovib,
Droonimaailm.ee tiim
droonimaailm.ee logo