Alates 1. juulist peavad kõik droonilennutajad omandama kaugpiloodi algpädevuse ning registreerima oma drooni Transpordiameti infosüsteemis.

Tänasest, ehk 1. juulist muutusid olulised droonilennutamise reeglid. 👉Alates 1. juulist peavad kõik droonilennutajad omandama kaugpiloodi algpädevuse ning registreerima oma drooni Transpordiameti infosüsteemis.👈
 
“Muutub nii palju, et kui varem ei olnud kontrollimata õhuruumis drooni lennutamiseks vaja Transpordiameti luba, siis Euroopa Komisjoni uue rakendusmäärusega viime sisse selle, et kontrollimata õhuruumis on käitajal vaja end Transpordiameti lennuohutuse süsteemis ka registreerida ning omandada algpädevus,” selgitas Transpordiameti lennutegevuse osakonna vaneminspektor Mait Rõõmus.
 
Tänasest on avatud lennuohutuse järelevalve infosüsteemis (https://lois.transpordiamet.ee) võimalus käitaja ja drooni registreerimiseks ning ka A1/A3 algpädevuse eksami sooritamiseks. Eksami õppematerjalid on samuti Transpordiameti kodulehel (https://transpordiamet.ee/droonid#ppematerjali-failid) saadaval. Vajalik on teha vaid teooriaeksam, praktilist eksamit pole kavas korraldada.
 
Üks muudatustest on ka see, et varasem kõrguspiir 150 meetrit tuuakse vastavalt komisjoni rakendusmäärusele madalamale – 120 meetrile. See tähendab, et kui seni oli vaja Transpordiametilt ühekordset luba taotleda siis, kui drooniga mindi kõrgemale kui 150 meetrit, siis nüüd on see piir 120 meetri peal.
 
Muudatused tulenevad Euroopa Liidu määrusest, mis hakkab Eestis täies mahus kehtima 1. jaanuarist 2022. „Tulevikus hakkame me nõudma kõigis kategooriates erinevaid pädevusi vastavalt riskile ja raskusastmetele. Praegu on vaja omandada lihtsalt algpädevus kontrollimata õhuruumis drooni lennutamiseks,” lausus Rõõmus. Algpädevus kehtib viis aastat ja on aluseks kõigi täiendavate pädevuste omandamiseks.
 
Uue korra järgi jaotatakse mehitamata õhusõidukid riskitaseme põhjal kolme kategooriasse:
 
1. avatud kategooria;
2. eri kategooria;
3. sertifitseeritud kategooria;
 
Nendest avatud kategooria on kõige madalama ning sertifitseeritud kategooria kõrgeima riskitasemega. Tänasest avatud A1/A3 algpädevuse eksami sooritanul on lubatud lennutada avatud kategooria mehitamata õhusõidukeid.
 
Käitajaks ei pea registreerima ennast juhul, kui lennutatakse vähem kui 250 g kaaluvat drooni, millel pole kaamerat ega muud andurit, mis on võimeline koguma isikuandmeid. Käitajaks registreerimise kohustus ei laiene ka vähem kui 250 g kaaluvale droon-mänguasjale, isegi kui sellel on kaamera.
 
Kontrollitud õhuruumis, lennuinfotsoonides ning kõrgemal kui 120 meetrit maapinnast, on endiselt vajalik Transpordiameti ühekordne luba. Samuti toimub vanaviisi edasi endise Lennuameti, nüüd Transpordiametiga kooskõlastamise protseduur. Transpordiameti ühekordse loa taotlemine ning mehitamata õhusõiduki kooskõlastamise protseduur vastavalt ühekordse loa tingimustele jääb samaks.
 
1. juulil kehtima hakkavad uued reeglid on karmimad nii drooni eest vastutava isiku kui selle lennutaja jaoks, kuid nende reeglite eesmärk on kaasa aidata droonide kasutuse kiirele arengule ja säilitada drooniliikluse tihenedes ohutus.

Rohkem infot droonide lennutamise kohta leiab Transpordiameti kodulehelt: https://www.transpordiamet.ee/droonid.

Artikli allikas: Transpordiamet,
Henry Tombak / Droonimaailm.ee asutaja – ja koolitaja
Tel:+ 372 68 78 770
E-mail: tugi@droonimaailm.ee
Droonimaailm.ee tehniline tugi ja arendus 2021
PS! Tehnilisteks aruteludeks, liitu meie Droonid Tehnilise Facebooki grupiga
EST: www.droonimaailm.ee
ENG: www.professional-multirotors.com

Sarnased postitused