Vastavalt Lennundusseaduse § 51 lg 5  Lennuameti ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest tasunud riigilõivu (alates 1´st Jaanuarist 2016 vastavalt uuenenud riigilõivuseadusele, tõusis riigilõiv senise 32€ asemel 45€´le) 45€ ja tutvunud lennundusreeglitega. Ühekordne luba annab loa, Lennuametilt lennuluba taotleda mehitamata õhusõiduki käitamiseks kuni üheks aastaks.

 • Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui
  500 jalga (-150 meetrit) maa või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid.
 • Mehitamata õhusõiduki käitamiseks mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool käesoleva
  paragrahvi lõikes 1 sätestatud kõrgust, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis
  peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.
 • Mehitamata õhusõiduki käitamisel tuleb arvestada lennuliiklusteenindusüksuse antud
  juhiseid ja sõltuvalt õhuruumi klassist saada selleks eelnevalt lennujuhtimisüksuse luba.
 • Eesti sisesed CTR alad on Aerovideod.ee lennuluba kaardil määratletud, väljaarvatud riigipiir ja lennukeelu tsoonid nagu lennuväljad.
Lennuameti ühekordne luba peab olema vastavalt Lennundusseaduse § 51 lennundusvõistluse või avaliku lennundusürituse korraldamiseks, samuti lennuks, mille puhul ei ole võimalik järgida lennureegleid, või muuks erakordse iseloomuga lennuks. Vastavalt Lennundusseaduse § 51 lg 5 tuleb lennuameti ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu. Vastavalt riigilõivuseaduse § 168 on riigilõivu suurus alates (01.01.2016) 45€. Lennuamet väljastab ühekordse loa maksimaalse kehtivusega üks aasta. Pärast ühekordse loa väljastamist on loa alusel mehitamata õhusõiduki käitamiseks vajalik iga konkreetne lend mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool 500 (150m) jalga maa või veepinnast, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis Lennuametiga endiselt kooskõlastada, kuna sellega tagatakse, et mehitamata õhusõidukid on teistele õhuruumi kasutajatele teada ning lennuohutus tagatud. Seega on olemas kaks menetlust: ühekordse loa menetlus ja mehitamata õhusõiduki käitamise kooskõlastamise menetlus. Ühekordse loa saamiseks tuleb Lennuametile esitada vabas vormis taotlus. Kui Teil on võimalik, siis digitaalselt allkirjastatud taotlus on kõige parem.


Droonimaailm.ee soovitused:


 • Inimeste kohal ja vahetus läheduses on lendamine keelatud kui
  ohutus pole tagatud või kui neid inimesi ei ole võimalik juhendada
  nende kindla ohutuse tagamisel
 • Maandumisel ja õhku tõusul peab olema kopteri ümber vaba ruumi
  vähemalt 5m2 ala – parem kui see ala on suurem!
 • Oma esimesed lennud, tuleb teha asulatest väljaspool, kuna asulas on palju segavaid
  faktoreid ja ka lennuoskus on veel vähene. Püüa selleks leida sobiv
  koht (põld näiteks, mis pole kasutuses) või lennuplats, kus mudelistid
  lennutamas käivad.
 • Elektriliinide, mobiilimastide- ja televisioonimastide lähedal, ei soovita
  lennata! Segavaid faktoreid on liiga palju!
 • Pooltühja või tühja akuga ei tohi järgmist lendu teha. Alati tuleb
  veenduda kas telemeetria või väliste vastavate seadeldiste läbi aku
  täituvust ja aku õigel ajal vahetada. PS! 90% juhtudel on akud
  peamiseks põhjuseks, miks kopter alla kukub.
 • Kontrollitud õhuruumis (vaata kaardil märgitud alasid), mille hulka kuulub
  riigipiir Venemaaga – tuleb saada kirjalik nõusolek Lennuametilt.
 • Oluline on hoida alati kopteriga silmsidet ning ära
  lase sellel silmaulatusest väljuda – vajadusel liigu uude stardi punkti ja jätka tegutsemist.
 • GPS´s lennutamisel, jälgi maa magnetvälja stabiilsust (meie lehe allosas), magnettormid
  mõjutavad GPS signaali levi ja kvaliteeti.

Teie esimene lend peaks toimuma alati seal, kus pole lähedal inimesi ning on palju ruumi – näiteks mõni põld või suurem plats. Kindlasti võiksid kaasa võtta mõne tuttava või kogenud lennutaja, kes teeb esimese lennu sinuga koos. Kui Sul pole, palu abi ettevõttelt, kellelt kopteri soetasid. Loe algajale mõeldud juhendit siin.


droonimaailm.ee logo