Täna toimus koosviibimine Lennuameti eestvedamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Lennuameti kutse eesmärgiks oli selgitada mehitamata õhusõiduki käitamise nõudeid Eesti õhuruumis ning tutvustada Eestis tegutsevatele edasimüüjatele mõeldud juhendi koostamise ideed ja arutada selle sisu. Mehitamata õhusõiduki edasimüüja võiks anda tarbijatele muuhulgas ka informatsiooni mehitamata õhusõiduki (sh drooni) käitamist reguleerivate õigusaktide kohta. Kuna edasimüüjal on just esmane kontakt mehitamata õhusõiduki käitajaga ning esmane informatsioon määrab tihti tarbija edasise käitumise. Soovime ju kõik muuta õhuruumi kasutamise turvalisemaks.

Millest räägiti?

Lennuamet (Karl Ratassepp, kes lennuloa taotlustega tegeleb) tutvustas uusi ja erinevaid ohualade kaarte, mis olid Google kaardile kenasti joonistatud. Lennuamet (Kea Toi) rääkis, et teevad koostööd juhendi väljatöötamisel ka Andmekaitseinspektsiooni, Tarbijakaitseameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et (drooni) soetanud era- ja juriidilisele isikule mehitamata õhusõiduki käitamise juhendisse olulised punktid lisada, mida käitades järgida. Lennuamet (Kristo Vallimäe) arutles üldisemate teemade üle ja rääkis seni toimunust mehitama õhusõidukite käitamise osas.

Lennuameti sõnul kui 2013 aastal ei teatud veel eriti midagi droonidest, on selles valdkonnas tänaseks paisunud droonilennutajate arv päris suureks, mistõttu tuleks tagada eeskätt mõistlikel alustel, aga elementaarsed ohutust tagavad reeglid ja nõuded. Lennulubade taotlejate arv on täna pisut üle 200, lennuluba on nende poolt taotletud üle 2000´de. Edasimüüjad, aga leiavad, et Eestis võiks drooniomanikke olla üle paari tundande. Mis tähendab, et paljud drooniomanikud, kas ei tea või ei soovi lennuluba taotlema minna. Sellele tuginedes on igati mõistlik, et see info oleks kõigile kättesaadav. Aerovideod.ee (koostöös oma ala mudelistidega) on taolise juhendi loonud algajale juba 2 ja pool aastat tagasi ning jaganud seda ka oma klientidele. Samuti andsime selle juhendi Lennuametile tutvumiseks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esindaja (Priit Rifk) plaan oli jaotada droonid kaaluklassi, et kuni 250g kaaluvale pisemale droonile kehtestada vabalennuala teatud piirini, mil pole Lennuametist tarvis lennuluba taotleda. Samas viidati ka sellele, et praegu toimiv 150m (500 jalga) piir võidakse ära kaotada EASA poolt, kust pärineb ka -250g kaalu piirmäär. Vastav eelnõu MKM poolt loodetakse veel tänavu valmis saada ja riigikokku selle lugemisele saata. Juhend, mida praegu luuakse nende osapoolte vahel, saadetakse ka kõigile edasimüüjatele kui see valmib. Aerovideod.ee poolt loodud algaja juhend võetakse samuti sellesse protsessi.

Droon.ee (Nemo Vunk) arvas, et kaaluklassi panek ei ole hea idee, kuna kaalult suuremad droonid või ka suuruselt suuremad ei lenda kaugemale-/ kõrgemale kui 20m. Lennuamet (Kristo Vallimäe) vastas sellele, et kui see droon tõstetaks Tartu mnt´l otse lennuvälja läheduses, et siis on see siiski murekoht.

Photopoint (Daniel sepp) pakkus, et hetkel loodav ja vastav drooni-äpp peaks lisama punkti kaardile, mis hõlbustaks asukohamääramise läbi isiku poolt mehitamata õhusõiduki käitamist. Lisas, et hetkel on raskusi selle käivitamisel just kehtivatele seadusandlustele tuginedes. Aga töö käib selle nimel.

E.D.A ehk European Drones Academy (Ville Vellend) lisas peale kohtumist, et hetkeolukord on koolitaja seisukohalt kahetsusväärne. Vaja oleks teravamalt teadvustada müüjatele nende tegevusega kaasnevat moraalset vastutust, mis seisneb kliendikäitumisest tulenevatest ohtudes ning tagab turvalisuse ka kõrvalseisjatele. Samas on tore tõdeda et dialoog on ellu kutsustud ning on käivitunud koostööks lootustandev protsess.

Toodi ka Lennuameti poolt näiteid sellest, et meie õhuruumis on mindud 2000 jalast kõrgemale ilma loata (ei teata täpselt, mis see oli). Ümber kuumaõhupalli on drooniga lennatud ning, et Ülemiste järve jäält (otse lennuvälja läheduses) on mehitamata õhusõidukit üritatud käitada. Lennuamet on menetlenud veel rikkumisi kuid soov on alati olnud jääda sõbralikuks ja asjad mõistlikult lahendada – karistatakse neid, kes rikuvad meelega ja pahatahtlikult õhuruumireegleid.

Kokkuvõtteks

Kõigepealt au ja kiitus Lennuametile – Aerovideod.ee tänab kutse eest osaleda niivõrd tähtsa ja meie kõigi ohutust puudutava teema arutlemise juurde kaasamisel. Aerovideod.ee jaoks on ohutus alati tähtis olnud ning sellest ka see varem loodudalgajajuhend 2 ja pool aastat tagasi. Tore on ka see, et Lennuameti soov ei ole keelata ja piirata – vaid, et ohutus oleks tagatud ja tarbijaile info kenasti kättesaadav. Samuti oldi nõus Lennuameti ettepaneku osas, et tuleb luua juhend, mis mahuks nö ühele A4´le ja mis müüdava drooniga kaasa pandaks. Lennuamet saadab peatselt nende (veel pooleli oleva) juhendi kõigile osapooltele arutlemiseks. MKM ja Lennuamet koos Aerovideod.ee´ga leppis kokku, et arutleme algajajuhendis olevate punktide osas edasi. Kogu kohtumist saatis positiivne õhkkond. Eeskätt oli siiski soov leida ühine keel ja mõistlik lahendus kõigile osapooltele. Aerovideod.ee kutsub kõiki osalema selles arutelus – lisage oma arvamus kas siis info(at)aerovideod.ee või Facebooki postituse alla, et saaksime leida kõigile sobivama tee selles küsimuses.

Osalesid:

1. Lennuamet
2. Politsei- ja Piirivalveamet
3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
4. Aerovideod.ee
5. Kopterid.ee
6. Droon.ee
7. Euronics
8. Photopoint
9. Klick.ee
10. E.D.A / European Drones Academy jt.

Turvalist lennutamist

Sarnased postitused